Nuestro reto, un buen servicio que garantiza el respeto y sostenibilidad con el medio ambiente.

Iraunkortasuna

(EUX/011/14) ARRISKUTSUAK EZ DIRAN HONDAKINEN KUDEATZAILEA.
ERAISPEN ETA ERAIKUNTZAKO HONDAKINEN BALIOZKAILUA

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - J.Ramón

Eusko Jaurlaritzako Ingurugiroko Sailburuordetzak baimenduta, honetarako:

a) Hondakin metalico, burdinezko, papel eta kartoia, egurra, volumen handiko hondakinak eta nahastutako bai eraikuntzako zein eraispeneko (R4, R5 y R12). hondakinak, batu, jaso, sailkatu, aukeratu, biltegiratu eta igortzeko.
b) Eraikuntzako zein eraispeneko (RCDs) (R5, R10 y R12). hondakinen bilketa, hautaketa, txikitze eta sailkapena

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - J.Ramón

KUDEATZEN DIRAN HONDAKINAK:

 • 17 01 01. Hormigoia.
 • 17 01 02. Adreilua.
 • 17 01 03. Teilak eta keramikazko materiala.
 • 17 01 07. Teilen, keramikazko materialen, hormigoi eta adreiluen nahasketak.
 • 17 02 01. Egurra.
 • 17 04 05. Burdin eta altzairua.
 • 17 05 04. Lurra eta harriak.
 • 17 06 04. Isolamendurako materialak.
 • 17 09 04. Eraispen eta erakintzako hondakin nahasiak.
 • 20 01 01. Papera eta kartoia.
 • 20 03 07. Bolumen handiko hondakinak.

 

INGURUGIROKO KUDEAKETAKO SISTEMA ELETRONIKOAREN KUDEAKETAZ ARDURATZEN DAN ERAKUNDE ORDEZKARIA.

IKS-eeM - J.Ramón

Kudeaketako erakunde ordezkari gisa, JUAN RAMÓN ANASAGASTI, S.L. EGD baimena du, ekoizlearen onespena eukita, bere instalazioen baitan uzten diran hondakinei dagozkien dokumentuak kudeatzeko.
182/2012 Dekretuaren ezarpena aintzat hartuz, non ingurumenagaz erlazionatutako prozesuetan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzen duen, Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Saila, IKS-eeM bere sisteman gai hauen inguruko informazio guztia bateratzen dabil.